Indberetning af målerstand ved salg af ejendom.

Grundet konvertering til nyt forbrugsafregningssystem, kan vi først foretage flytteafregninger i starten af maj 2019

Ved indberetningen til Stenløse Vandværk sender vi en regning for det reelle 

forbrug til sælger samt en aconto-opkrævning til den nye ejer af ejendommen.

Klik her for at komme til indtastningsvinduet