PRINT SEND TIL EN VEN
Stenløse Vandværk

Andelsselskabet Stenløse Vandværk


Side 1 af 1

 

 

 

  

 

 

            Andelsselskabet Stenløse Vandværk
   Ordinær  generalforsamling

      I henhold til vedtægternes §9 indkaldes til ordinær generalforsamling

    i Sognegården, Engholmvel, Stenløse.

           TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 Kl. 19.30

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.    Formanden aflægger beretning om deforløbne  år.

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.   Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a.

5.    Budget og takstblad for det kommende år forelægges.

6.    Behandling af indkomne forslag.

7.    Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

 På valg er:
 
Bent Berg, Helle Vejrup og Klaus Frelling Andersen Alle er villige til genvalg

 Valg af suppleanter.

 På valg er: Lene Winkel- ønsker ikke genvalg

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Stenlien Vandværk a.m.b.a.

9.  Valg af:

 På valg som revisor er:John Madsen - ønsker ikke genvalg.

 På valg som revisorsuppleant er:Ib Olsen - villig tigenvalg

10.  Eventuelt.

 


 

Andelsselskabet  Stenløse Vandværk

Frederikssundsvej 137 - 3660 Stenløse. Tlf. 47172451


Stenløse, den 28. marts 2017

Bestyrelsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indkaldelse til Generalforsamling i Stenløse Vandværk.


Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Stenløse Vandværk AMBA, til afholdelse Torsdag den 20. April 2017 kl. 19:30 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
En detaljeret indkaldelse vil blive offentliggjort i Lokalavisen den 28. Marts og her på hjemmesiden.
Bestyrelsen håber mange af vores Andelshavere har mulighed for at deltage for en orientering og diskussion om de aktuelle opgaver og udfordringer ved vandværket.

På vegne af bestyrelsen Klaus Frelling Andersen, Formand.


Vandet er hårdt i Stenløse. 

Smedebakken har en hårdhed på 22 odH.                      
Fra Stenlien er det 19,1 odH. 
Hårdheden varierer en lille smule, men altid omkring de viste værdier.                                                                                 
Se leveringsområde / kort.

Velkommen til nye andelshaver.

Når du flytter hertil, bedes du kontakte vandværket med kontaktinformationer, ligeledes ved fraflytning - således at vi har de korrekte data.
Kontakt på e-mail: admin@stenlose-vand.dk


 

 

Modtag vigtig information fra Stenløse Vandværk på SMS
 

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.
 

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon.
 

Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

 

Aktuelt

Takstblad 2017

Analyserapport Stenløse ledningsnet

Analyserapport Smedebakken


Analyserapport Stenlien

Årsrapport - Regnskab 2015

Generalforsamling 14/4-2016


Takstblad 2016

Vandanalyse begrænset kontrol ledningsnet feb. 2016 -  Vand fra Stenlien Vandværk

Vandanalyse rent vand afgang værk jan. 2016 – Vand fra Stenlien Vandværk


Analyserapport Torvet 1 Stenløse 19/11-2015

Analyserapport omprøve Stenlien afgang værk 20/10-2015

Analyserapport Stenlien 16/10-15


Analyserapport Smedebakken, afgang værk Rent vand 16/10-2015

Analyserapport Smedebakken Begrænset kontrol af ledningsnet 11/5-15

Udvidet kontrol, afgang værk - Vand fra vandværket på Stenlien.


Generalforsamling 14/4-15
 

Analyserapport Smedebakken 16/2-15

Analyserapport Torvet 1 Stenløse Syd 16/2-15

Analyserapport Stenlien 16/2-15

Takstblad 2015 15/1-15

Driftbidrag 2016

Analyserapport Smedeb. Boring 3 14/1-15

Analyserapport Smedeb. Boring 2 14/1-15

Analyserapport Smedeb. Boring 1 14/1-15

Analyserapport Stenlien 30/10-14


Analyserapport Smedebakken 30/10-14

Referat af ordinær generalforsamling
10/4-2014

Analyserapport Smedebakken ledningsnet begrænset 17/3-14

Takstblad 2014 revideret 24/2-14

Analyserapport Smedebakken råvand
10/2-14

Analyserapport Smedeb. boring 1 ekstra
6/2-14

Analyserapport Smedeb. boring 2 ekstra 6/2-14


Arbejdstilsynet har igen givet Andelsselskabet Stenløse Vandværk en grøn Smiley.
Se her.

Rev. 14/12-2016 HH.