PRINT SEND TIL EN VEN
Stenløse Vandværk

Andelsselskabet Stenløse Vandværk

Statusopdatering for Vandværket på Stenlien

Så er Vandværket på Stenlien atter i funktion og fungerer stabilt, det vil sige vi forsyner igen fra 2 værker.  Vandttrykket i forsyningsområdet Stenløse, Veksø og Søsum bør være normalt.

kl. 15, 1. februar.

 

 

Vagn Handlos
01.02.2017

Status for Vandværket på Stenlien.

Vi afventer den sidste vandanalyse og vi har en forventning om at have normaldrift igen på Vandværket på Stenlien, senere idag onsdag 1/2-2017.

Mvh. Stenløse Vandværk
31.01.2017

Status for Vandværket på Stenlien

 Vi har siden mandag d. 23. januar haft lukket for Vandværket på Stenlien og derfor haft reduceret vandtryk i både Stenløse Veksø og Søsum. I dag mandag d. 30 foreligger den første måling af vandkvaliteten fra indvindingen og den rengjorte rentvandstank. Prøven der er taget i fredags viste tilfredsstillende resultat, vi er under grænserne for drikkevand. I dag er vandværkets filtre taget i brug, filtrene renser normalt for bl.a. jern og mangan. Det filtrerede vand ledes nu til den rensede rentvandstank. I dag tirsdag tages der en prøve fra rentvandstanken.  Viser denne prøve et tilfredsstillende resultat så kan vi igen pumpe vand ud i nettet fra Vandværket på Stenlien og dermed øge trykket i Veksø og Søsum og dermed være tilbage i en normal situation.

Formålet med nedlukningen har været at rense rentvandtanken og dermed komme af med en forurening der er kommet og gået i en periode. Formålet ser ud til at være nået, bedømt ud fra de målinger vi har på nuværende tidspunkt.

Der kan  tidligst i morgen  hen under aften forventes normalt tryk .

 

Vagn Handlos

Formand for Stenlien Vandværk

25.01.2017

De resterende aktiviteter på Vandværket på Stenlien.

Årsagen til at Vandværket på Stenlien er taget ud af drift, er en rutinemæssig gennemgang og inspektion af rentvandsbeholderen .

Arbejdet med dette forløber planmæssigt og der er på nuværende tidspunkt gennemført de småarbejder der skulle udbedres i forbindelse med inspektionen. Der er bl.a. tætnet smårevner i konstruktionen og udskiftet rørstykker. Alt sammen almindelige vedligeholdsarbejder, som skal udføres med mellemrum, således at vandværkets gode tilstand kan bibeholdes.


Inden der igen kan leveres vand fra Vandværket på Stenlien, skal hele beholderen rengøres og desinficeres, hvilket i skrivende stund er udført. Herefter skal tanken skylles igennem med rent vand. Skyllevandet ledes til kloak. Når vi mener vandet er rent analyseres det for indhold af mikroorganismer. Ligger analyseresultatet indenfor de fastsatte grænser, genoptager vi udpumpningen til forbrugerne, og tiden med reduceret vandtryk er så bragt til ende. Er indholdet af mikroorganismer for højt, så gentages skylning og prøvetagning. Hver skylning og prøvetagning tager ca. 3 dage. Der går derfor endnu nogle dage med reduceret vandtryk. Vi vil holde hjemmesiden opdateret med meldinger fra processen.

Stenløse Vandværk

 

Onsdag d. 25. januar 2017,  kl. 15.00

24.01.2017

Orientering til vores forbrugere.


I vores normale driftssituation producere vi vand fra to vandværker - Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien.

På grund af almindelig service var det nødvendigt at lukke for Vandværket på Stenlien.
Vandværket på Smedebakken har mange gange og også i lange perioder leveret vand til alle forbrugerne, men denne gang gik det galt.

Af uvisse årsager blev vores rentvandstank ved Vandværket på Smedebakken ikke fyldt helt op, så der efterfølgende ikke var vand til at klare spidsbelastningen i aftes.
Vandforsyningen til forbrugerne blev derfor afbrudt mandag ca. kl. 18.

I løbet af natten blev rentvandstanken fyldt op og tirsdag morgen blev udpumpningen genoptaget. Desværre tager det lidt tid at få fyldt ledningerne igen så der igen er vand i alle haner.
For at sikre os mod gentagelser indtil Vandværket på Stenlien er tilbage i normal drift, etablere vi nu en midlertidig ledningsforbindelse til Furesø/Egedal Forsyning.
Ovennævnte har desværre givet en del gener for os alle og det skal vi beklage rigtig meget.

Mvh. Stenløse Vandværk

Vagtskifte ved Stenløse Vandværk

Fra 1. januar 2017 overtager Henrik Hermansen ansvaret for den daglige drift af Stenløse Vandværk.

Henrik Hermansen overtager jobbet som Driftsleder fra Jens Skov, som har valgt at gå på pension efter 32 år som Driftsleder ved Stenløse Vandværk.

Henrik Hermansen har en solid både drift og ledelsesmæssig baggrund som Driftsleder gennem mange år ved Forsyning Ballerup. Hovedopgaven i de kommende år bliver en fortsættelse af vores indsats omkring optimering og udvikling af vores vandværker og ledningsnet, således at vi også i fremtiden vil være et teknisk og økonomisk sundt privatejet vandværk.

Tak til Jens for den store indsats gennem de mange år. Velkommen til Herman og et godt nytår til alle andelshaverne ved Stenløse Vandværk.


Med venlig hilsen Klaus Frelling Andersen


 


 

Husk aflæsning af vandmåler 2016, skal være vandværket i hænde senest 09/01/2017
Vandet er hårdt i Stenløse. 

Smedebakken har en hårdhed på 22 odH.                      
Fra Stenlien er det 19,1 odH. 
Hårdheden varierer en lille smule, men altid omkring de viste værdier.                                                                                 
Se leveringsområde / kort.

Velkommen til nye andelshaver.

Når du flytter hertil, bedes du kontakte vandværket med kontaktinformationer, ligeledes ved fraflytning - således at vi har de korrekte data.
Kontakt på e-mail: admin@stenlose-vand.dk


 

 

Modtag vigtig information fra Stenløse Vandværk på SMS
 

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.
 

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon.
 

Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

 

Aktuelt

Takstblad 2017

Analyserapport Stenløse ledningsnet

Analyserapport Smedebakken


Analyserapport Stenlien

Årsrapport - Regnskab 2015

Generalforsamling 14/4-2016


Takstblad 2016

Vandanalyse begrænset kontrol ledningsnet feb. 2016 -  Vand fra Stenlien Vandværk

Vandanalyse rent vand afgang værk jan. 2016 – Vand fra Stenlien Vandværk


Analyserapport Torvet 1 Stenløse 19/11-2015

Analyserapport omprøve Stenlien afgang værk 20/10-2015

Analyserapport Stenlien 16/10-15


Analyserapport Smedebakken, afgang værk Rent vand 16/10-2015

Analyserapport Smedebakken Begrænset kontrol af ledningsnet 11/5-15

Udvidet kontrol, afgang værk - Vand fra vandværket på Stenlien.


Generalforsamling 14/4-15
 

Analyserapport Smedebakken 16/2-15

Analyserapport Torvet 1 Stenløse Syd 16/2-15

Analyserapport Stenlien 16/2-15

Takstblad 2015 15/1-15

Driftbidrag 2016

Analyserapport Smedeb. Boring 3 14/1-15

Analyserapport Smedeb. Boring 2 14/1-15

Analyserapport Smedeb. Boring 1 14/1-15

Analyserapport Stenlien 30/10-14


Analyserapport Smedebakken 30/10-14

Referat af ordinær generalforsamling
10/4-2014

Analyserapport Smedebakken ledningsnet begrænset 17/3-14

Takstblad 2014 revideret 24/2-14

Analyserapport Smedebakken råvand
10/2-14

Analyserapport Smedeb. boring 1 ekstra
6/2-14

Analyserapport Smedeb. boring 2 ekstra 6/2-14


Arbejdstilsynet har igen givet Andelsselskabet Stenløse Vandværk en grøn Smiley.
Se her.

Rev. 14/12-2016 HH.