Info

Analyseresultatet er nu kommet og der er ikke fundet spor af stoffet på hverken Vandværket på Stenlien eller på Vandværket på Smedebakken. Se rapporten under vandanalyser.

Velkommen til Stenløse Vandværk

Velkommen til nye andelshavere.
Når du flytter hertil, bedes du kontakte vandværket med kontaktinformationer, ligeledes ved fraflytning - således at vi har de korrekte data.
Kontakt på e-mail:
admin@stenlose-vand.dk

 

Hold løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 Sidste nyt

Analyseresultatet er nu kommet og der er ikke fundet spor af stoffet på hverken Vandværket på Stenlien eller på Vandværket på Smedebakken. Se rapporten under vandanalyser.

Desphenyl chloridazon er hyppigt omtalt i den aktuelle diskussionen om kvaliteten af vores drikkevand. Stoffet er rester af et for længst udfaset plantebeskyttelsesmiddel, som er dukket op i drikkevandsboringer i Danmark. Vandværket har ikke tidligere analyseret vandet for dette stof, idet det ikke har været på listen over stoffer man søger efter og heller ikke er et stof vi forventer at finde. Vi har allerede i august  rekvireret analyse af vandet fra Vandværket på Smedebakken og på Stenlien. Vi  forventer først at have resultaterne af analyserne i slutningen af september, idet der har været travhed på laboratoriefronten og dermed ventetid. Resultaterne lægges på hjemmesiden, når de foreligger.

 


 

Driftsstatus

Renovering af ledningsnettet i krydset Garbogårds Alle’, Krogholmvej og Bauneholmvej. Læs mere her

 

 

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 10721