PRINT SEND TIL EN VEN
Stenløse Vandværk

Andelsselskabet Stenløse Vandværk

Vandet er hårdt i Stenløse. 
Smedebakken har en hårdhed på 22 odH.                      
Fra Stenlien er det 19,1 odH. 
Hårdheden varierer en lille smule, men altid omkring de viste værdier.                                                                                 
Se leveringsområde / kort.

Velkommen til nye andelshaver.

Når du flytter hertil, bedes du kontakte vandværket med kontaktinformationer, ligeledes ved fraflytning - således at vi har de korrekte data.
Kontakt på e-mail: admin@stenlose-vand.dk


Driftbidrag 2016

Andelsselskabet Stenløse Vandværk a.m.b.a. er omfattet af Vandsektorloven, der blev indført i 2009 og er derved undergivet særlige prisloftsregler, der fastsætter den maksimale pris som vandværket må opkræve for selskabets vandleverancer.

Der udmeldes nye prislofter hvert år i september måned som implementeres i taktbladet det følgende år.

Prisloftet er underlagt strenge regler til hvor mange penge der må anvendes til drift, distribution af vand, administration og investeringer samt krav til service- og miljømål. Overholder man ikke disse krav, vil der blive foretaget korrektioner der rækker 2 år tilbage. Der kan derfor opstå udsving i den m3-pris som vandværket må opkræve fra et år til et andet.

 

Ydermere har Stenløse Vandværk i 2015 været forpligtet til at tilbagebetale 1,1 mio. kr. af tidligere års opsparede overskud til andelshaverne. I de kommende år vil prissætningen og dermed indtjeningen være negativ grundet prisloftreglerne. Således er det målsætningen at restforpligtigelsen på 5.410 t.kr. tilbagebetales over de næste 5 år som Vandsektorloven foreskriver.


Modtag vigtig information fra Stenløse Vandværk på SMS
 

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.
 

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon.
 

Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.